طلبه امروزی

طلبه امروزییکسان انگاری پیشرفت با توسعه(power point)


نسخه PDF کتاب «کالبدشکافی فتنه ۸۸» را منتشر کرد.

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21795/smpf.jpg


جستار انتزاعی در ادبیات انقلاب با موضوع  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(pdf)


جستار انتزاعی در ادبیات انقلاب با موضوع تمدن اسلامی(pdf)


جستار انتزاعی در موضوع ادبیات انقلاب با موضوع عدالت و پیشرفت (pdf)


اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی دانلود پاورپوینت انتخاب روشمند کاندیدای اصلح

بر مبنای ادبیات انقلاب


 دانلود فایل انتخابات شورا بر اساس ادبیات انقلاب

(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای)