طلبه امروزی

طلبه امروزی

۱۰ مطلب با موضوع «فهرست» ثبت شده است

1-     تعریف مرحله ی "انقلاب اسلامی" به انتقال اختیار جامعه به دست فقها

2-     انتقال از مرحله ی انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی به واسطه ی تبیین تئوری ولایت فقه توسط امام خمینی (ره)

3-     برنامه ریزی های مدرن و متأثر از مفهوم توسعه غربی مانع مرحله ی سوم انقلاب

4-     معرفی بانک اطلاعات اسلامی بعنوان موضوع انتقال مرحله ی جامعه ی اسلامی به مرحله ی تمدن اسلامی

5-     ضرورت توجه به موضوعات انتقال در هر مرحله از انقلاب

6-     نقد "ریشه ها، برنامه ها و ساختارها، ساختارهای ذهنی" سه نوع نقد موجود بر توسعه ی غربی

  • رسول ساکی

گزارش اجمالی شورای راهبردی، تبیین تأسیسی بودن ادبیات انقلاب و جهت انقلاب اسلامی

1-    گزارش اجمالی شورای راهبردی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

2-    تأسیسی بودن غالب سفارشات علمی ادبیات انقلاب به نخبگان

3-    تعریف آکادمی جهت به: «مبنا، مراحل و موضوع انتقال»

4-    انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی پنج مرحلهی تحقق ادارهی جامعه بر مبنای دین

5-    تعریف "موضوعات انتقال" به موضوعات اصلی جامعه به عنوان لازمهی اصلی عبور از یک مرحله به مرحلهی بعد

  • رسول ساکی
عادی سازی گناه یکی از خصوصیات فرهنگ غربی
یکى از خصوصیات فرهنگ غربى، عادىسازى گناه است؛ گناههاى جنسى را عادى میکنند. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده؛ اول در انگلیس، بعد هم در بعضى از کشورهاى دیگر و آمریکا. این گناه بزرگِ همجنسبازى شده یک ارزش! به فلان سیاستمدار اعتراض میکنند که چرا او با همجنسبازى مخالف است، یا با همجنسبازها مخالف است! ببینید انحطاط اخلاقى به کجا میرسد. این، فرهنگ غربى است.

فروپاشی خانواده، گسترش مشروبات الکلی و مواد مخدر از دیگر خصوصیات فرهنگ غربی
همچنین فروپاشى خانواده، گسترش مشروبات الکلى، گسترش مواد مخدر.
من سالها پیش - در دههى 30 و 40 - در منطقهى جنوب خراسان، بزرگان و افراد صاحب فکر و پیرمردهائى را دیدم که یادشان بود که انگلیسها چگونه تریاک را با شیوههاى مخصوصى در بین مردم رائج میکردند؛ والّا مردم تریاک کشیدن بلد نبودند؛ این چیزها وجود نداشت. این افراد یادشان بود، سراغ میدادند و خصوصیاتش را میگفتند. با همین روشها بود که مواد مخدر بتدریج در داخل کشور توسعه پیدا کرد. فرهنگ غربى اینجورى است.


تکنولوژی ظاهر فرهنگ غرب و سبک زندگی شهوت آلود باطن فرهنگ غرب
 فرهنگ غربى فقط هواپیما و وسائل آسایش زندگى و وسائل سرعت و سهولت نیست؛ اینها ظواهر فرهنگ غربى است، که تعیینکننده نیست؛ باطن فرهنگ غربى عبارت است از همان سبک زندگى مادىِ شهوتآلودِ گناهآلودِ هویتزدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسلامىِ نوین در درجهى اول این است که از تقلید غربى پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سالهاى متمادى، یک چیزهائى را عادت کردهایم تقلید کنیم.

لزوم تدریجی بودن ایجاد تغییر در سبک زندگی
 بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها، یکباره یک حرکت جمعى و عمومى انجام بگیرد؛ نه، این کارها باید بتدریج انجام بگیرد؛ دستورى هم نیست؛ اینها فرهنگسازى لازم دارد. همان طور که گفتم، کار نخبگان است، کار فرهنگسازان است. و شما جوانها باید خودتان را براى این آماده کنید؛ این، رسالت اصلى است.

  • رسول ساکی

بسمه تعالی

مطرح شدن «بجث الگوی پیشرفت اسلامی» نتیجه بازخوانی کارنامه 200 ساله عملکرد تئوری های روشنفکری در ایران

ورود به بحث های نظری و بازخوانی تحولات گذشته دو راه نقد توسعه غربی

1-       تبین جهت جمهوری اسلامی اولین قدم نقشه راه

2-       تعریف جهت به تبین مبنای حرکت، مراحل حرکت و موضوع انتقال

2/1- تعریف مبنا به «ایده محوری » حرکت و انگیزه از او و به خاطر او بوجود آمده

ü        عدم تغییر مبنا در شرایط زمانی و مکانی مختلف

ü        تغییر مبنا به از بین رفتن حرکت یا انحراف آن

ü        تحقق شاخص های هویت اسلامی مبنای حرکت جمهوری اسلامی ایران

ü        جریان روشنفکری و اسلام سنتی دو مبنای هم عرض مبنای انقلاب اسلامی

ü        تعریف جریان انقلاب اسلامی به 200 سال گذشته ای که علمایی در مقابل فرهنگ مدرن قد علم کردند

2/2- تعریف مراحل حرکت به 5 مرحله«انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی»

ü        تعریف مرحله انقلاب اسلامی به گرفتن اختیارات از کسانی که قائل به مبنا نیستند

ü        تعریف مرحله نظام اسلامی به تعریف اجمالی هویت اسلامی و مستقر شدن جمهوری اسلامی

ü        تعریف مرحله دولت اسلامی به توانمند سازی ساختارها برای برنامه ریزی بر اساس مبنا

ü        توانمند سازی ساختارها برای برنامه ریزی بر اساس مبنا مشکل اصلی مرحله دولت اسلامی

ü        شدن جامعه به اندازه توانمندسازی ساختارها برای برنامه ریزی براساس مبنا

2/3- تعریف موضوع انتفال به میزان ظرفیتی که توان محقق شدن مبنا را در هر مرحله دارد

ü        انتخاب اشتباه موضوع انتقال به معنی ناامید کردن مردم از ادامه راه و از دست دادن زمان

ü        مسئله ولایت فقیه موضوع انتقال مرحله انقلاب اسلامی به نظام اسلامی

ü        در رأس امور بودن جنگ موضوع انتقال مرحله نظام اسلامی به دولت اسلامی

ü        الگوی پیشرفت اسلامی موضوع انتقال مرحله دولت اسلامی به جامعه اسلامی

ü        تعریف شاخص های هویت اسلامی یکی از نیاز های توانمند سازی ساختارها

 

  • رسول ساکی

                                                 بسم الله الرحمن الرحیم


تقسیم مراحل حیات انسانی به:«عالم ذر، دنیا، قیامت» 
عالم تکوین، به سه دوره  «عا لم ذر[1]، تاریخ (دنیا)، قیامت» تقسیم می شود که همه انسانها این دوره ها را طی می کنند.
انسان در عالم ذر، نسبت به ربوبیت خدای متعال، ولایت نبی مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وامیرالمومنین[2] (علیه‌السلام) متعهد شده و سپس وارد دنیا می‌شود.
بعد از ورود به دنیا و گذران زندگی محدودی در این عالم خاکی وارد قیامت خواهد شد تا نسبت به افعال خود در دنیا پاسخگو باشد.
اما بحث اصلی درباره دوره دوم حیات انسانی (دنیا) می‌باشد که از هبوط[3] حضرت آدم آغاز می شود و تا  قیامت هم ادامه دارد.
 

اختیار؛ عامل محوری در تغییر سرنوشت حیات انسانی 
از آنجایی که خداوند متعال آدمی را موجودی دارای اختیار آفرید به نسبت فعل انسان، زمان و مکان او را در دنیا مشخص نمود. پس نمی توان گفت من ناخواسته در این زمان و مکان متولد شدم و این با عدالت سازگار نیست!
بعد از ورود به دنیا در یک زمان و مکان خاص؛ می‌توانیم سرنوشت خود را تغییر داده و از دین پدرانمان باز گردیم و یا بر همان باقی بمانیم. کافر یا مسلمان، مسیحی یا یهودی و . . . می‌توان به گونه‌ای عمل نمود که له یا علیه هدف خلقت باشد. به عبارتی اعمال انسان در این دنیاست که جایگاه او را در قیامت مشخص خواهد کرد.
 

حرکت تاریخ به سمت تکامل، بر فرض نفی اعتباری بودن آن 
موضوع مهم و محوری در مباحث فلسفه تاریخ این است که بدانیم در چه زمان و مکانی از قرار داریم و رفتار متناسب با توحید چیست؟
 

 

نامیدن دوره اول تاریخ به دوره حسی به دلیل حسی بودن «امتحانات، ابتلائات و معجزات» آن دوره 
از ابتدای تاریخ تا بعثت نبی مکرم اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) امتحانات، ابتلائات و معجزات از نوع حسی بوده‌اند. مانند کودکی که نمی‌توان در برابر او از منطق و استدلال استفاده نمود و تا هنگامی که خود چیزی را لمس و حس ننماید آثار عینی  آن را نمی‌پذیرد، مردمان این دوره هم ولایت پیامبران الهی را نمی‌پذیرفتند الا با مشاهده معجزاتی از جنس حس[4]؛ با مشاهده این نوع معجزات، کسانی که مرض در قلب آنها نبود به نبوت پیامبران الهی اعتراف می‌نمودند و کفار همچنان به کفر خود اصرار می‌ورزیدند.
این دوره‌ی از تاریخ را به دلیل حسی بودن معجزات و امتحانات آن، دوره حسی تاریخ می‌گویند.
 

نامیدن دوره دوم تاریخ به دوره عقلانیت به دلیل عقلانی بودن جنس «امتحانات، ابتلائات و معجزات» آن دوره 
از بعثت پیامبر اعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تا ظهور حضرت ولی‌عصر(ارواحناله‌الفداء) سنخ معجزات و امتحانات با دوره اول تاریخ متفاوت است[5]؛ به تعبیری در این دوره از تاریخ، غلبه با امتحانات و ابتلائات عقلانی می باشد؛ نه اینکه معجزات حسی به کل از بین می رود[6]  بلکه موضوع اصلی جامعه معجزات عقلانی است. لذا به این دوره تاریخ، دوره عقلانیت گفته می‌شود.


نامیدن دوره سوم تاریخ به دوره شهودی به دلیل شهودی بودن جنس «امتحانات، ابتلائات و معجزات» این دوره 
با کمی دقت در روایات عصر ظهور مشاهده می‌شود این دوره از تاریخ با دوره های قبل متفاوت است، البته نمی‌توان تصویر دقیقی از آن دوره ارائه نمود اما آنچه از اخبار و روایات مشاهده می‌شود این است که: در این دوره از تاریخ موضوعات شهودی بر موضوعات عقلانی و حسی غلبه می‌کند و از همین باب این دوره را دوره‌ی شهودی می گویند.[1] - خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ
 
«به یاد آور زمانی را که پروردگارت از پشت [و صلب] فرزندان آدم، ذریة آنها را بر گرفت و آنان را گواه بر خویشتن ساخت [و فرمود]: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می‌دهیم. [چرا چنین کرد؟] برای اینکه در روز رستاخیز نگویید ما از این غافل بودیم.»
در تفسیر این آیه دربارة اینکه عالم ذر چگونه، در کجا و حضور فرزندان آدم ـ علیه السلام ـ چگونه بوده، احادیث و به دنبال آن سخن دانشمندان گوناگون است.
از آیة ذر دو هدف اصلی برای این پیمان به دست می‌آید:
 
الف. حجت بر انسانها تمام شود تا در رستاخیز نگویند: ما از موضوع شناخت خدا بی‌خبر بودیم و لذا کافر شدیم؛ ]أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ[؛
 
ب. حجت بر انسانها تمام شود تا در رستاخیز نگویند: پدران ما بت پرست بودند و ما هم فرزندان همان پدران هستیم و چاره‌ای جز تبعیت از آنها نداشتیم؛ ]أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ.. 
[2] - البرهان، ج 3، صص 238 ـ 239 و جهت مطالعة بیشتر ر. ک: التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، چاپ اول، مکتب اعلام، قم، ج 5، صص 26 ـ 30 ؛ روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی تصحیح یاحقی، چاپ دوم، آستان قدس، ج 9، صص 5 ـ 10؛ منشور جاوید، استاد جعفر سبحانی، چاپ سوم، توحید، قم، ج 2، صص 61 ـ 82. 
[3] - «قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ»- ترجمه مشکینی فرمود: همگى (از این مکان به سوى زمین) فرود آیید در حالى که (تا ابد) دشمن یکدیگر خواهید بود، و شما را در روى زمین تا مدت معینى قرار و برخوردارى خواهد بود (و پس از آن به عالم برزخ و سپس به قیامت منتقل مى‏گردید) 
[4] -  اژدها شدن عصای حضرت موسی(علیه السلام)، گلستان شدن آتش نمرود برای حضرت ابراهیم(علیه السلام) و شفای بیماران توسط حضرت عیسی(علیه السلام) از قبیل این معجزات می باشد. 
[5] - مانند: قرآن کریم که معجزه پیامبر خاتم می‌باشد و جنس آن از نوع استدلال و عقلانیت است. 

[6] - ماءمون رقّى که گفت : در خدمت آقایم حضرت صادق (علیه السلام) بودم که وارد شد سهل بن حسن خراسانى و سلام کرد بر آن حضرت و نشست و گفت : یابن رسول اللّه ! از براى شما است راءفت و رحمت و شما اهل بیت امت اید چه مانع است شما را که از حق خود بنشینى با آنکه مى یابى از شیعیانت صد هزار نفر که مقابلت شمشیر بزنند؟ حضرت فرمود: بنشین اى خراسانى ! رعى اللّه حقّک، سپس فرمود: اى حنیفه تنور را گرم کن . پس آن کنیز تنور را گرم کرد که مانند آتش سرخ شد و بالاى آن سفید گردید آنگاه فرمود: اى خراسانى ! برخیز و بنشین در تنور، مرد خراسانى عرض کرد: اى آقاى من، یابن رسول اللّه ! مرا عذاب مکن به آتش و از من بگذر خدا از تو بگذرد، فرمود: از تو گذشتم، پس در این حال بودم که هارون مکى وارد شد و نعلینش را به انگشت سبابه‌اش گرفته بود عرض ‍ کرد: السلام علیک یابن رسول اللّه ! حضرت فرمود: بینداز نعلین را از دستت و بنشین در تنور، راوى گفت که هارون کفش را از دست انداخت و نشست در تنور و حضرت رو کرد به مرد خراسانى و شروع کرد با او حدیث خراسان گفتن مانند کسى که مشاهده می‌کند آن را، پس فرمود برخیز اى خراسانى و نظر کن به داخل تنور، گفت برخاستم و نظر کردم در تنور دیدم هارون را که چهار زانو نشسته ، آنگاه از تنور بیرون آمد و بر ما سلام کرد. حضرت فرمود: در خراسان چند نفر مثل این مرد است؟ گفت به خدا قسم یک نفر نیست !
فرمود: ما خروج نمى کنیم در زمانى که نمى‌بینى در آن پنج نفر که معاضد باشند از براى ما، ما داناتریم به وقت خروج (مناقب) ابن شهر آشوب 4/257  258.
  • رسول ساکی

ساختارهای مبتنی بر مبانی مادی ناسازگار با زندگی جوامع بشری

 

ساختارهای مبتنی بر مبانی اسلام، تنها ساختارهای مطلوب در نظام جمهوری اسلامی

نظام اسلامى، نظامى است بر پایه‏ى مبانى اسلام. هر جا که توانسته‏ایم وضع موجود و ساختار کنونى نظام خودمان را بر پایه‏ى اسلام قرار بدهیم، این خوب است، مطلوب است؛ هر جا نتوانستیم، سعى ما باید این باشد که آن را بر همان پایه و مبناى اسلامى قرار بدهیم؛ از او نباید تخطى کنیم. این هدف ماست.

امام خامنه ای: در دیدار روسای سه قوه و مسئولان بخشهای مختلف نظام 19/6/1387

 

لزوم تنظیم برنامه ها در دهه چهارم انقلاب بر مبنای "پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس"

...به توفیق الهی، به اذن الله تعالی باید دهه چهارم این انقلاب -که در نزدیکی آن هستیم-، دهه "عدالت و پیشرفت توأمان باشد؛ یعنی پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور. برنامه ها را باید اینجور تنظیم کرد. و این؛ ملت و کشور ما را آسیب ناپذیر می کند.

امام خامنه ای :در خطبه های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 29/6/1387

  • رسول ساکی

   «عالم زر، دنیا(تاریخ) و قیامت» سه مرحله زندگی بشری

  • رسول ساکی

 

1- تقسیم افراد جامعه به خواص و عوام

1/1- تبعیت عوام از خواص در موضع‌گیری‌ها

2- تقسیم خواص به خواص جبهه حق و باطل

1/2- تقسیم خواص جبهه حق به به دو بخش

 1/1/2- خواص جبهه حقی که توانایی تصمیم گیری و عمل به موقع دارند

2/1/2- خواص جبهه حقی که توانایی تصمیم گیری و عمل به موقع ندارند
  • رسول ساکی
ولایت سطوحی دارد :

۱- ولایت تکوینی مختص نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)می باشد.

۲- ولایت تاریخی مختص ائمه معصومین (علیهم السلام) می باشد.

۳- ولایت اجتمایی که به دو قسمت تقسیم می شود:

الف- جبهه حق در زمان حیات ائمه معصومین (علیهم السلام) و انبیای الهی ولایت برای

 ایشان و در دوران غیبت نواب خاص و نواب عام

ب- جبهه باطل در سطح کلان آن بعهده ابلیس و در غیر آن فرمانده هان جبهه باطل.

  • رسول ساکی

تولی و تبری در زیارات و سخنان معصومین

تولی و تبری از ارکان اساسی ایجاد اخلاق حمیده در جامعه می باشد

.

اهمیت تولی و تبری در عقاید شیعیان نشان دهنده این مطلب است که دوستی با افراد دو جبهه حق و باطل معنا ندارد و این نوع

دوستی ، حضور در جبهه نفاق است

(انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم )

تولی و تبری زمان و مکان خاصی ، و مختص به افراد خاصی نمی باشد

«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و ال محمد و اخر تابع له علی ذالک»

تبری از جبهه باطل سطوحی دارد که شامل

:

 1- تبری در قلب و درون انسان است

 2- اعلام این انزجار و تنفر 3- مبارزه با دشمنان دین به هر نحوی

چه کسانی مستحق تبری هستند

:

تبری از ولی جبهه باطل

(در هر زمان و مکانی چه ولی تاریخی کفر و چه ولی اجتماعی کفر )

تبری و دوری جستن و اعلام انزجار از یاری کنندگان جبهه باطل

(حال یاری کردن آنها به هر نحوی که باشد چه با جنگیدن با

مومنین ، چه با تشویق کردن و آماده کردن محیط برای کفار و دشمنان دین و چه با ... )

تبری جستن از کسانی که در مقابل درگیری بین جبهه حق و باطل سکوت اختیار می کنند

(چرا که سکوت در مقابل عاشوراها و

کربلاها حضور در جبهه نفاق است

 

  • رسول ساکی