طلبه امروزی

طلبه امروزی

۲ مطلب با موضوع «فرآیند انقلاب» ثبت شده است

تمدن اسلامی

ما میخواهیم آن نظامی، آن تشکیلاتی و آن حکومتی را که بتوان این هدفها را در آن محقّق کرد، به وجود آوریم. این یک فرآیند طولانی و دشواری دارد و شروعش از انقلاب اسلامی است.

البته انقلاب که میگوییم، حتماً به معنای زد و خورد و شلوغ کاری و امثال اینها نیست؛ برخلاف آن برداشتهایی است که میبینیم در بعضی از نوشته‌ها خوششان می‌آید با کلمه‌ی انقلاب بازی کنند! گاهی میخواهند انقلاب را به معنای شورش، اغتشاش، بینظمی و بیسامانی وانمود کنند و بگویند ما انقلاب نمیخواهیم؛ یعنی انقلاب چیز بدی است! این برداشتهای غلط از انقلاب است.

انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی. البته این دگرگونی بنیادی در اغلب موارد بدون چالشهای دشوار و بدون زورآزمایی، امکانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست که در انقلاب حتماً بایستی اغتشاش و شورش و امثال اینها باشد؛ نه، ولی هر شورش و هر اغتشاش و هر تهیّج عام و توده‌ای هم معنایش انقلاب نیست؛ هر تحولی هم معنایش انقلاب نیست؛ انقلاب آن‌جایی است که پایه‌های غلطی برچیده میشود و پایه‌های درستی به جای آن گذاشته میشود. این قدمِ اوّل است


لینک جستار در سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای.

  • رسول ساکی

شکستن حصار و برداشتن مانع برای حرکت به  سمت "دولت اسلامی و جامعه‌ی اسلامی و دنیای اسلامی"


بهمن ماه سال 1370 در دیدار جمعی از مهمانان خارجی با مقام معظم رهبری، ایشان  در جواب سوال وهب الزحیلی از سوریه که می پرسد:

از این فرصت مغتنم استفاده میکنم و خواهش میکنم جناب‌عالی بفرمایید افق آینده را چگونه ترسیم میکنید و مسیر آینده‌ی انقلاب اسلامی چگونه طی خواهد شد؟

فرمودند:

 شما سؤال میکنید که ما از حالا به بعد چه خواهیم کرد؛ من به شما میگویم که ما در اول راهیم. آن تصویری که از جامعه‌ی اسلامی در ذهن ماست، با وضع کنونی ما فاصله‌ی زیادی دارد. ما توانستیم حصاری را بشکنیم و مانع را از سر راه حرکت به  سمت "دولت اسلامی و جامعه‌ی اسلامی و دنیای اسلامی"  برداریم. آنچه را که میتوانیم بین خودمان و خدا بگوییم، این است که ما تلاش کردیم و مردم ما صادقانه حرکت کردند و امام ما خوب رهبری کرد و خوب پیش برد؛ اما آنچه را که در اثنای این جاهلیت مظلم طی کردیم، نسبت به آنچه که بعداً باید طی کنیم، مطمئناً خیلی کم است.

 

لینک جستار در سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای


  • رسول ساکی