طلبه امروزی

طلبه امروزی

۲۷ مطلب با موضوع «الگوی اسلامی - ایرانی» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیمبرای سومین شب متوالی رادیو معارف در برنامه گفتگوی روز خود به بررسی نسبت میان برنامه ششم کشور و الگوی پیشرفت اسلامی پرداخت.


در این برنامه رادیویی رضا معصومی راد؛مسئول امور تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت(وابسته به معاونت راهبردی ریاست جمهور) و علی کشوری؛ مدیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به صورت تلفنی حضور داشتند.

در  این گفتگو بازگشت به هویت اسلامی و تحقق گفتمان انقلاب؛ به عنوان تعریف و اهداف الگوی پیشرفت اسلامی از سوی رضا معصومی راد مورد تاکید قرار گرفت. معصومی راد ضمن اشاره به جایگاه اسناد بالا دستی در فرایند تصویب برنامه ششم بر ضرورت تدوین شاخص های هویت اسلامی با استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور تاکید کرد.

همچنین "علی کشوری" ضمن پذیرش کلیت این تعریف، ارایه تعریف تفصیلی از"شاخص های هویت اسلامی" را- به عنوان یکی از لوازم تحقق هویت اسلامی- مورد تاکید قرار داد. در ادامه کشوری  تاکید برخی مسئولین بر استفاده از مکتب نهاد گرایی را در تعارض با الگوی پیشرفت اسلامی دانست. فایل صوتی این گفتگو را به مدت 18 دقیقه از اینجا قابل دانلود می باشد.

  • رسول ساکی

حاج بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی امروز در تذکری اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون برنامه 5 ساله می بایست دولت با کمک سایر قوا الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را ظرف 3 سال تدوین می کرد. این الگو می بایست مشخص کننده نحوه تحقق سند چشم انداز، سنگ بنای تدوین برنامه های 5 ساله قبلی و همچنین چراغ راه بودجه های سنواتی و سایر قوانین باشد.

وی افزود: براستی الان ما با کدامین نقشه راه حرکت می کنیم، بر اساس این الگو می بایست جهت گیری های نظام و اهداف آن در حوزه هایی مثل اقتصاد، سیاست، آموزش، خانواده و فرهنگ ترجمه و اجرایی شود تا از موازی کاری و هدر رفتن فرصت ها جلوگیری شود.

بیراموند در ادامه گفت: این عدم تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نقیصه ای است که باید به سرعت برطرف شود چرا که فرصت های استثنایی ما برای پیشرفت کشور توام با عدالت همیشگی نیستند.

 

منبع : حافین

 

لینک مطلب در باشگاه خبرنگاران جوان

 

لینک مطلب در پایگاه خبری تحلیلی حافین

 

لینک مطلب در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

 

لینک مطلب در خبرگزاری ایسنا

 

لینک مطلب در مرکز پژوهش ها

 

لینک مطلب در خبرگزاری تسنیم

  • رسول ساکی

مهندس بهرام بیرانوند عضو شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، گزارشی از فعالیت های خود درباره موضوع مهم الگوی پیشرفت اسلامی را ارائه داد:
ما تنها مکتبی هستیم که می دانیم جامعه ی تاریخی مان چیست؟ به کجا می خواهیم برویم و قرار است کدامین قله ها را تصرف کنیم و چه اهدافی را محقق کنیم
  • رسول ساکی

1-     تعریف مرحله ی "انقلاب اسلامی" به انتقال اختیار جامعه به دست فقها

2-     انتقال از مرحله ی انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی به واسطه ی تبیین تئوری ولایت فقه توسط امام خمینی (ره)

3-     برنامه ریزی های مدرن و متأثر از مفهوم توسعه غربی مانع مرحله ی سوم انقلاب

4-     معرفی بانک اطلاعات اسلامی بعنوان موضوع انتقال مرحله ی جامعه ی اسلامی به مرحله ی تمدن اسلامی

5-     ضرورت توجه به موضوعات انتقال در هر مرحله از انقلاب

6-     نقد "ریشه ها، برنامه ها و ساختارها، ساختارهای ذهنی" سه نوع نقد موجود بر توسعه ی غربی

  • رسول ساکی

گزارش اجمالی شورای راهبردی، تبیین تأسیسی بودن ادبیات انقلاب و جهت انقلاب اسلامی

1-    گزارش اجمالی شورای راهبردی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

2-    تأسیسی بودن غالب سفارشات علمی ادبیات انقلاب به نخبگان

3-    تعریف آکادمی جهت به: «مبنا، مراحل و موضوع انتقال»

4-    انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی پنج مرحلهی تحقق ادارهی جامعه بر مبنای دین

5-    تعریف "موضوعات انتقال" به موضوعات اصلی جامعه به عنوان لازمهی اصلی عبور از یک مرحله به مرحلهی بعد

  • رسول ساکی

بسم الله الرحمن الرحیم


1- «تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی» مقدمه شناخت اجمالی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

2- سه جریان "روشنفکری، فهم سنتی از اسلام و اسلام ناب" مبناهایی برای مدیریت تحولات انقلاب اسلامی

3- "انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و امت اسلامی" پنج مرحله ی تحقق "مبنای انقلاب اسلامی"

4- ضرورت پردازش موضوع انتقال میان مراحل تحقق مبنای صحیح برای حفظ جهت در تحولات اجتماعی

5- انتقال حوزه های علمیه، دانشگاه و بخش اجرائی کشور به مراحل تعریف شده، زمینه ساز انتقال جامعه از مرحله "دولت اسلامی" به مرحله "جامعه اسلامی"

6- امکان پاسخگویی به سوال "چگونگی انتقال از مرحله ی دولت اسلامی به مرحله ی جامعه ی اسلامی " با "دستیابی به نقشه راه تحول در ساختارهای اجرائی کشور"


  • رسول ساکی

 

 

حضور سه جریان «روشنفکری، اسلام سنتی و اسلام ناب» در انتخابات سال 92

 

باید توجه داشت این جریان ها سه مبنای فکری هستند نه سه جریان سیاسی که تنها در سطح سلیقه های ظاهری تفاوت هایی را با هم داشته باشند و ما هم بر اساس یک سخنرانی و یا رفتار اجتماعی، خودمان را هم سو با یکی از آنها بدانیم. این جریان ها و مبناهای فکری عبارتند از:

1-     جریان روشنفکری با مبنای اصلاح هویت اسلامی

2-     جریان فهم سنتی از اسلام با مبنای تبلیغ هویت اسلامی

3-     جریان اسلام ناب با مبنای نظام سازی اسلامی برای تحقق هویت اسلامی

  • رسول ساکی

بیداری اسلامی

 

 

تمدنی که با رنسانس آغاز شد و علم، سیاست و روش زندگى را از راه و روش دین جدا کرد. تمدنی است که مى خواست به جاى بهشتى که ادیان به انسانها وعده مى دهند، در دنیا برایشان بهشت بسازد - البته دینی که در آن زمان از آن روی گردان بودن کلیسای پر از خرافات بود، دین تحریف شده بود - اما همان گرایش ضد کلیسا به گرایش ضددین تبدیل شده که از نظر آنها مهمترین شاخصه آزادی است اما همین تمدن، امروز بهشت آنان را به جهنم تبدیل کرده است.
دنیای غرب چنان بر طبل عدم کارآمدی دین کوبید که کسی را جرأت بلند کردن پرچم اداره جامعه بر مبنای دین نباشد
.

  • رسول ساکی


بسم الله الرحمن الرحیم


بیداری اسلامی


علت اینکه از "جهت انقلاب اسلامی" وارد بحث شده ایم نگاه جامعه شناسانه به این پدیده مبارک است. نگاه جامعه شناسانه که به تعبیر حضرت امام خمینی کبیر؛ اسلام ناب و به تعبیر رهبر عظیم الشأن انقلاب؛ امام خامنه ای؛ گفتمان یا ادبیات انقلاب خوانده می شود خود مولود مبارک حوزه علمیه می باشد که از در مقابل هجمه های دنیای مدرن ایستادگی کرده است و بدنبال تحقق شاخص های هویت اسلامی و نشان دادن کارآمدی اسلام در جامعه بوده است. از آنجا که زمان زیادی از عمر موضوعات انقلاب (اداره تحولات اجتماعی براساس جهت انقلاب اسلامی) نمی گذرد لذا "تبیین جهت جمهوری اسلامی" را به عنوان موضوعی مستقل مورد بررسی قرار داده ایم.


  • رسول ساکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مهندس بهرام بیرانوند -نماینده مردم بروجرد و اشترینان و عضو شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی- روز سه شنبه مورخ 19-10-1391 مصادف با 25 صفر 1434 در پنجاه و ششمین جلسه علنی دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، طی نطقی تحلیلی به معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در صحن علنی مجلس پرداختند.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه" نماینده بروجرد در این جلسه عامل اصلی مشکلات مردم را در استفاده از -برنامه ریزی مبتنی بر توسعه- در  اداره کشور دانستند و اضافه کردند که طبق ماده قانونی برنامه پنجم توسعه همه قوا تکلیف دارند تا در راستای تولید الگوی پیشرفت اسلامی اقداماتی را انجام دهند.

متن کامل نطق مهم مهندس بیرانوند -قبل از رونمائی  و معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در صحن علنی مجلس- در ادامه آمده است:

 

 متن کامل اظهارات مهندس بهرام بیرانوند در نطق پیش از دستور19-10-1391- به زودی

 صوت اظهارات مهندس بهرام بیرانوند در نطق پیش از دستور 19-10-1391

معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در خبرگزاری فارس

 

  • رسول ساکی