طلبه امروزی

طلبه امروزی

۲ مطلب با موضوع «کلیپ بیانات» ثبت شده است

 

 


دریافت
مدت زمان: 43 ثانیه
 

دستگاه های دولتی، مخصوصا آنهایی که مربوط به فرهنگ هستند به جای اینکه آغوش خود رو به روی کسانی که نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامی را و  نه ارزش های اسلامی را، آغوش خود را به روی اینها باز کنند آغوش خود را به روی بچه مسلمان ها، جوان های مومن، بچه های انقلابی، به روی بچه های حزب اللهی باز کنند. اینها می توانند کار کنند و دارند کار می کنند کارهای فرهنگی باارزش دارد انجام می گیرد در همه ی زمینه ها می توانند جوانان انقلابی ما کار کنند و تلاش کنند.

 


عضویت در کانال گفتمان انقلاب      


 
  • رسول ساکی

 

 
مدت زمان: 53 ثانیه
 
کلیپ_بیانات۱ |
 
کسانی که امید می بندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم به یک نقطه توافقی برسیم یعنی ما یک تعهدی بکنیم طرف مقابل هم یک تعهدی بکند از این غفلت می کنند که ما ناگزیر باید به همه تعهدهای خود عمل بکنیم و طرف مقابل با طرق مختلف با شیوه های مختلف با خدعه با تقلب سر باز می زند عمل نمی کند به تعهد هایی که کرده است عمل نمی کند این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان می بینیم، یعنی خسارت محض
 

 

 
  • رسول ساکی