طلبه امروزی

طلبه امروزی

۱۶ مطلب با موضوع «خلاصه سخنرانی» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم


اختیار قوه ای است که خدای متعال در وجود آدمی قرار داده تا مَحکی باشد برای سنجیدن سطح لیاقت او که جایگاه ابدی خود را مشخص کند.

نگاهی به اسناد گذشتگان نمایش دهنده ی استفاده بشر از اختیارات و حق انتخاب اوست که بلندای آن به قواره ی قامت تاریخ است و با انتخاب های بجا و نابجا فتنه ها و حماسه ها ساخته است و بعداز هبوط آدمی به مسکن زمین می توان نمونه های برجسته ی آن را یاد کرد.

غالب اوقات فتنه ها و انحرافات تاریخی در جایی به وجود آمده است که برخی اختیارها دست به دست هم داده اند و بصورت موجودی لجام گسیخته بر علیه حقایق عالم طغیان نموده اند و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر مبارک ولایت الهیه وارد نموده اند.

.


سقیفه

  • رسول ساکی
اخلاق تاریخی به معنای حمایت از اخلاق حمیده تا پای جان و ریخته

شدن خون خود برای حفظ آن اخلاق

  • رسول ساکی
اخلاق اجتماعی به معنای عمل به شئونات اسلامی در زندگی و ارتباطات اجتماعی

یعنی اخلاق در سطح اقامه

  • رسول ساکی
اخلاق فردی به معنای عمل به شئونات اسلامی در زندگی و ارتباطات شخصی است

مانند راستگو بودن - خوش اخلاق بودن و ...

  • رسول ساکی

اخلاق دارای سه سطح است:

                                         ۱- اخلاق فردی

                                         ۲- اخلاق اجتماعی

                                         ۳- اخلاق تاریخی

که ان شاءالله در سه پست مختلف پیرامون هریک از سطوح اخلاق بحث خواهیم کرد.

  • رسول ساکی

   «عالم زر، دنیا(تاریخ) و قیامت» سه مرحله زندگی بشری

  • رسول ساکی
سیر و سلوک دو گونه است:

۱- سیر و سلوک متعارف که انسات با ریاضت های شرعی به مقامات الهی می رسد

۲- سیر و سلوک با ابتلائات که ره صد ساله را در یک شب طی میکند

 

  • رسول ساکی

 

1-    «عالم زر، دنیا(تاریخ) و قیامت» سه مرحله زندگی بشری


1/1.عالم زر اولین مرحله زندگی انسانها


1/1/1. تعهد گرفتن از انسان در عالم زر برای یاری نبی اکرم (سلام الله علیها)


2/1/1. زمان و مکان تولد انسان در دنیا وابسته به چگونگی تعهد دادن او در عالم زر


2/1. بازه زمانی دنیا ( تاریخ) از هبوط حضرت آدم تا روز قیامت


1/2/1. تقسیم دنیا به دوران « حسی، عقلانی،شهودی»


2/2/1. تقسیم دوران «حسی،عقلانی،شهودی» به «طفولیت،بلوغ،تکامل»


3/2/1. حسی بودن امتحانات و ابتلائات بشر در دوران حسی


4/2/1. عقلانی بودن امتحانات و ابتلائات بشر در دوران عقلانی


5/2/1. ­­شهودی بودن امتحانات و ابتلائات بشر در دوران شهودی


6/2/1.  هبوط حضرت آدم تا بعثت نبی اکرم دوران حسی


7/2/1.  بعثت نبی اکرم تا ظهور حضرت حجت دوران عقلانی


8/2/1. ظهور حضرت حجت تا قیامت دوران شهودی


9/2/1. وظیفه شیعیان در دوران عقلانی سرکوب بت­ها و کثافات عقلانی


10/2/1. وظیفه شیعیان در دوران عقلانی ساخت نمونه­ای از تمدن اسلامی و تجربه آن

 

  • رسول ساکی
بسمه تعالی

دو اخلاقی که در عاشورا با هم درگیر شدند از چه نوع اخلاقی هستند؟

اخلاق گاهی اخلاق فردی است و گاهی اخلاق اجتماعی ِ چیزی که

مهم است این است که اخلاق در عاشورا از نوع اخلاق فردی نبوده

است بلکه از نوع اخلاق اجتماعی است.

 

  • رسول ساکی

 

1-    ساختار شکنی و تکامل‌گرایی ویژگی بارز جوانان


2-    تقسیم ساختار شکنی و تکامل گرایی به سه سطح فردی، اجتماعی و تاریخی


3-    ساختار شکنی و تکامل‌گرایی تاریخی ویژگی بارز عاشورائیان


4-    ساختار شکنی و تکامل‌گرایی تاریخی به معنی حفظ نهایت اخلاق حمیده در اوج ظلم ستیزی


5-    ساختار شکنی و تکامل‌گرایی به معنی نظم در جهت اسلام


6-    ساختار شکنی و تکامل‌گرایی در زمان و مکان امروز به معنی نفی ساختار‌های کفار

 

  • رسول ساکی