طلبه امروزی

طلبه امروزی

۱ مطلب با موضوع «جمعیت» ثبت شده است

هنری کیسینجر


هنری کیسینجر در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۸)در مقاله ای نوشته بود:

«در ده سال آینده افزایش چشمگیر #جمعیت_مسلمانان بزرگترین خطر برای آمریکا خواهد بود و آمریکا باید برای جلوگیری از این خطر با همکاری صادقانه و مخلصانه حکومت های اسلامی اقدامات گسترده‌ای به عمل آورد و در همه کشورهای اسلامی استفاده از ابزارها و داروهای کنترل کننده جمعیت رواج پیدا کند»

به راستی چگونه ممکن است کشورهای اسلامی برای آمریکا هم خطر و هم خدمت صادقانه داشته باشند الا از طریق #نفوذ در بدنه تصمیم گیران یک کشور!؟

#نسل_حسینی

@naslehosseini


  • رسول ساکی